Happy Birthday! 

 

April

Ramon Sanchez 4

Sebastian Garcia 5

Stephanie Carlos 11

Taekwon-Do Birthday 11

Jose Iglesias Jr. 12

Kelly Contreras 14

Jose Zelaya 17

Stephanie Campoverde 22

Mauricio Sosa, 24

Miguel Tzoc 30

Queens Taekwon-Do Center, Corp.  copyright 2019

89-18 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372    -    718.639.6998   -   mastersuarez@QTC-ITF.com

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon